بشکه استوانه ای در بسته

 بشکه های فلزی استوانه ای در بسته:   TIGHT HEAD CYLINDRICAL DRUMS

این بشکه ها  با ظرفیت از 220 تا 240 لیتر با ضخامت و وزنهای مختلف برای حمل و نقل و ونگهداری مایعات بر اساس استاندارد بین المللی  ISO 15750 Part I,II,IIIتولید می گردند.
شما می توانید بشکه های مورد نظر خود را از لینک انتخاب نوع بشکه مشخص نمائید. بشکه های با ضخامت یک میل این شرکت از نظر حمل مواد خطرناک (HAZARDOUS MATHERIAL) مورد تائید سازمان ملل قرار گرفته است.(UN-MARKING) و شماره مخصوص سازمان ملل مبنی بر تائید بشکه در ته بشکه های یک میل توسط دستگاه پرس می گردد.
توجه: بشکه های فلزی در بسته برای دی سولفید کربن و موادی که خصوصیات آزمون بخار فشار مایعات را دارا نمی باشند مورد استفاده قرار نمی گیرند.
شما می توانید رنگ مورد نظر برای پوشش بیرونی بشکه و رنگ درونی آن (در صورت نیاز به رنگ درونی) و همچنین بشکه دو رنگ و چاپ لوگوی بدنه و سربشکه را از لینک های مربوط انتخاب نمائید.
 

توصیه به مشتریان گرامی:
1-    بشکه های دریافتی را جهت جلوگیری از آلودگی و زنگ زدگی در فضای سرپوشیده و حتی الامکان بدور از رطوبت نگهداری نمائید.
2-    حداکثر مدت مجاز نگهداری بشکه ها در فضای مناسب به شرح زیر می باشد.
الف) بشکه های داخل فنولیک یا اپوکسی فنولیک              6 ماه
ب) بشکه های داخل رنگ (الکید ملامین)                       3 ماه
پ) بشکه های بدون رنگ داخل                                  15 روز

3-    در مدت نگهداری، در پیچهای بشکه های دربسته و درب بشکه های رینگی باید کاملاً بسته باشد.
4-    با توجه به قابلیت انبساط مایعات در اثر گرما از پرکردن کامل بشکه های در بسته خود داری و متناسب با ضریب انبساط مایع، فضای خالی مورد نیاز را لحاظ نمائید.
5-    به حداکثر وزن مجاز قابل حمل توسط بشکه های رینگی توجه نموده و اینگونه بشکه ها حداکثر تا مقدار 5 سانتیمتر (2اینچ) مانده به در پر شوند.
6-    کاملاً دقت نمائید بهنگام بارگیری و یا سوار و پیاده کردن بشکه ها در وسایل نقلیه بوسیله کارگر، لیفتراک و ... به بشکه آسیبی نرسد.
7-    برای جابجایی و حمل و نقل بشکه های خالی و پر بسته بندی مناسب انتخاب، تا در اثر لرزش و تکان به محموله شما آسیبی نرسد.
8-    حتی الامکان از وسائط نقلیه مسقف برای حمل و نقل بشکه ها استفاده نمائید.

 
 
برای سفارش دادن محصول لطفا اینجا را کلیک کنید.

  آدرس : تهران انتهای آفریقا نرسیده به مدرس برج الهیه طبقه 12

    info@alborzchelic.com

     021-23086000