معرفی

تولید کننده انواع بشکه های فلزی استوانه ای ( درب باز ودرب بسته)و مخروطی از 35 تا 240 لیتری در خدمت صنایع داخلی و صادرات فراورده های شیمیائی،پتروشیمی،معدنی،غذایی و دارویی می باشد.همچنین شرکت دارای امکانات تولید انواع روغن های خودرویی (بنزینی ، دیزلی)و صنعتی تصفیه اول با برند کارولیسCAROLIS  جهت مصارف داخلی و صادرات   می باشد.شرکت دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO-9001-2008ازAFNOR فرانسه می باشد.

انواع محصولات

     بشکه در باز
v تولید بشکه های فلزی:  بشکه در بسته
     بشکه مخروطی

    روغن موتور
v تولید روغن: روغن دنده
    روغن صنعتی